Đất Phù Sa

Đánh giá
30.000₫
(Số lượng : còn hàng)
Mô tả ngắn đang được cập nhật

Đất phù sa đã qua xử lý đảm bảo chất lượng và rất tốt cho cây trồng

Nội dung lưu ý viết ở đây