TÌM HIỂU

DỊCH VỤ CẢI TẠO ĐẤT TRỒNG

10/05/2019 Bởi:Admin
DỊCH VỤ CẢI TẠO ĐẤT TRỒNG

Trồng rau thùng xốp hay chậu nhựa... sau một thời gian đất bạc màu, dí đất, chai đất, nhiễm nấm bệnh.., nhất thiết bạn cần cải tạo lại đất mới trồng lứa rau mới bạn nhé (đừng mua thay bằng đất mới gây lãng phí và tốn kém).