Đội ngũ nhân viên Zilla

 

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi là những người trẻ trung, nhiệt huyết; giỏi về chuyên môn, tận tình với công việc, luôn đoàn kết gắn bó tạo ra sức mạnh làm nền tảng cho sự phát triển vững của Zilla

Tổng số  cán bộ công nhân viên của công ty  hiện có là 17 người

Trong đó các nhân viên và đội trưởng lòng cốt của trung tâm là :

 

VỊ TRÍ ẢNH TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
NHÂN VIÊN   NGUYỄN VĂN THƯỞNG KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP 0167 451 7027
NHÂN VIÊN   ĐẶNG VĂN PHONG NHÂN VIÊN KHẢO SÁT & TRỰC TỔNG ĐÀI 0978 898 227
ĐỘI TRƯỞNG   MÔNG MẠNH LINH ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI THI CÔNG 1 0164 604 0740
ĐỘI TRƯỞNG   ANH TUẤN ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI THI CÔNG 2 0967 845 170
ĐỘI TRƯỞNG   ANH XUÂN ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI THI CÔNG 3 0169 758 5971

ĐỘI TRƯỞNG

  ANH TÌNH ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI THI CÔNG 4