TÌM HIỂU

HÀ NỘI CÓ 1000 HA RAU AN TOÀN

10/05/2019 Bởi:Admin
HÀ NỘI CÓ 1000 HA RAU AN TOÀN

Theo thống kê của Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Hà Nội, đến nay toàn thành phố đã có 1.000ha rau an toàn.

Để thúc đẩy phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn, UBND TP.Hà Nội đã ban hành quyết định triển khai Đề án sản xuất rau an toàn với mục tiêu đến hết năm 2015 đạt 5.000-5.500ha.

Đến nay, nhiều hộ cũng đã có quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn và ngành nông nghiệp nhiều hộ đã ban hành 30 quy trình kỹ thuật sản xuất RAT; 10 quy trình rau hữu cơ, 1 quy trình sản xuất khoai tây an toàn bằng phương pháp làm đất tối thiểu.

Chi cục BVTV phối hợp với các địa phương hướng dẫn, tư vấn lập 31 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng vùng rau an toàn tập trung với diện tích 2.197ha, có 10 dự án đã được đầu tư và đưa vào sử dụng; phối hợp chỉ đạo và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất. Đồng thời, tổ chức 818 lớp huấn luyện nông dân về IPM rau cho 24.540 nông dân và 825 lớp tập huấn ngắn hạn về an toàn thực phẩm trong sản xuất rau an toàn cho 66.000 người.

Description: nông dân, xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội, trồng rau an toàn, rau an toàn

Nông dân xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội từ lâu đã áp dụng mô hình sản xuất rau an toàn cho giá trị cao. (Ảnh: Đ.Q)

Từ các hoạt động trên đã tác động tích cực, làm thay đổi tập quán canh tác và sử dụng thuốc BVTV của nông dân. Kết quả điều tra cho thấy, tỷ lệ sử dụng thuốc thảo mộc, sinh học khoảng 60%, giảm 30% số lần sử dụng thuốc. Chi phí sử dụng thuốc BVTV giảm 50%, tuân thủ thời gian cách ly khi thu hái sản phẩm. Năm 2014, lượng thuốc BVTV sử dụng trên các cây trồng (trong đó có rau) là 360 tấn chỉ bằng 0,3% so với toàn quốc là 116.582 tấn. Tỷ lệ mẫu rau phân tích vượt dư lượng thuốc BVTV tối đa cho phép thấp (hàng năm phân tích 300-1.000 mẫu rau, chỉ có khoảng 1% mẫu vượt ngưỡng).

Năng suất rau tăng 18%, sản lượng đạt 400.000 tấn/năm, đáp ứng 40% nhu cầu tiêu dùng, giá trị sản xuất đạt 300-500 triệu đồng/ha/năm. Riêng tại các vùng trồng rau trái vụ tăng thêm 3-5 vụ/năm (rau cải 5 vụ, su hào 3 vụ), giá trị sản xuất đạt 1 tỷ đồng/ha/năm, có diện tích đạt 2 tỷ đồng/ha/năm (Yên Viên), tổng giá trị sản xuất đạt trên 1.200 tỷ đồng/năm tương đương 30.000 ha lúa/vụ. Giá trị sản xuất rau an toàn cao hơn sản xuất rau thường từ 10-20%.

Dự kiến, trong thời gian tới, Chi cục BVTV Hà Nội đề xuất xây dựng ”Dự án chuỗi cung cấp rau an toàn cho thành phố Hà Nội” để từng bước đáp ứng nhu cầu rau an toàn cho người tiêu dùng Thủ đô.

Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam