PHÂN BÒ ĐÃ QUA SỬ LÝ

Đánh giá
50.000₫ 65.000₫
(Số lượng : 1)
Mô tả ngắn đang được cập nhật

Phân bò đã qua sử lý

1 túi phân bò 10 Dm3 ( trọng lượng khoảng 4 kgs) đủ bón cho 4 thùng xốp hoặc khay trồng rau

 

Nội dung lưu ý viết ở đây