TÌM HIỂU

PHÂN VI SINH LÀ GÌ ?

10/05/2019 Bởi:Admin
PHÂN VI SINH LÀ GÌ ?

PHÂN VI SINH LÀ GÌ

Phân vi sinh hay phân bón vi sinh là loại phân dùng trong công nghiệp trồng rau sạch của nhiều nước phát triển trên thế giới hiện nay. Bản chất phân vi sinh là các tập đoàn vi sinh vật bên trong nó , ở  đây là những chủng vi sinh vật cố định đạm, phân giải lân và phân giải mùn , chất hữu cơ, chất thải trong đất .

Phân bón vi sinh vật chứa một hay nhiều chủng vi sinh vật sống, đã được tuyển chọn có mật độ đạt theo tiêu chuẩn hiện hành. Thông qua các hoạt động của chúng sau quá trình bón vào đất tạo nên các chất dinh dưỡng mà cây trồng sử dụng được ( N, P ,K, . . .) hay các hoạt chất sinh độc, góp phần nâng cao năng xuất và ( hoặc) chất lượng nông sản. Phân vi sinh bảo đảm không gấy ảnh hưởng xấu đến người, động thực vật, môi trường sinh thái và chất lượng nông sản.

Tùy vào mục đích sử dụng mà trong phân vi sinh sẽ có những chủng loại vi sinh sau :

  1. Vi sinh vật cố định nitơ
  • Vi sinh vật cố định nitơ  là những vi sinh vật bao gồm hai loại , thứ nhất là vi sinh vật sống tự do trong đất , nước, không khí . Thứ hai là những vi sinh vật sống hội sinh hoặc cộng sinh với cây trồng .  Những vi sinh vật này có khả năng tạo khuẩn lạc đặc trưng trên môi trường (môi trường NfM, YMA, Ashby…) nuôi cấy không chứa hợp chất nitơ
  • Từ vi sinh vật cố định nitơ sẽ sản xuất ra phân bón vi sinh vật cố định nitơ  là sản phẩm chứa một hoặc hỗn hợp các loại vi sinh cố định nitơ,  những vi sinh vật này sẽ cố định nitơ từ không khí chuyển hóa thành  các hợp chất chứa nitơ cho đất và cây trồng, tạo điều kiện nâng cao năg suất và khả năng chống chịu cho cây trồng , đồng thời  tăng độ màu mỡ của đát. Phân vi sinh vật cố định nitơ  không gây ảnh hưởng gì xấu tới con người , sinh vật, cây trồng. Loại phân bón này còn không độc hại nên có thể bón trực tiếp vào cây trồng trước khi thu hái chỉ vài ngày.
  1. Vi sinh vật chuyển hóa và phân giải các hợp chất phốt pho khó tan
  • Vi sinh vật chuyển hóa và phân giải các hợp chất phốt  pho  khó tan là các  vi sinh vật trong đất, nước, không khí, hoặc được nuôi cấy. Trong quá trình sinh trưởng của chúng, những vi sinh vật này  chuyển hóa hợp chất photpho khó tan được chuyển hoá thành dễ tan  đối với cây trồng. Vi sinh vật chuyển hóa và phân giải hợp chất khó tan tạo vòng tròn trong suốt bao quanh khuẩn Lạc ( vòng phân giải ) trên môi trường chứa nguồn photpho duy nhất là Ca3(PO4) hoặc lơ-xi-tin
  • Phân bón vi sinh vật chuyển hóa và phân giải  phốt pho ( hay phân lân vi sinh) có  chứa một hoặc một hỗn hộm bao gồm  nhiều chủng vi sinh vật sống đã được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm để đạt được  với mật độ tế bào đạt tiêu chuẩn , Với mật độ này, những vi sinh vật này sẽ  phân giải các hợp chất phốt pho khó tan và chuyển hóa  thành dạng dễ tiêu cung cấp cho đất và cây trồng, tạo điều kiện nâng cao năng suất, nâng cao khả năng chống chịu thời tiết và sâu bệnh cho cây trồng . Phân vi sinh vật cố định nitơ  không gây ảnh hưởng gì xấu tới con người , sinh vật, cây trồng. Loại phân bón này còn không độc hại nên có thể bón trực tiếp vào cây trồng trước khi thu hái chỉ vài ngày.
  1. Vi sinh vật phân giải các chất mùn
  • Vi sinh vật phân giải các chất mùn ( có nguồn gốc  xenlulozo)  là các chủng vi sinh sử dụng xenlulozo để phát triển và sinh trưởng.
  • Phân bón vi sinh vật phân giải chất mùn  ( tên thường gọi: phân vi sinh phân giải xenlulozo) là phân bón chứa một hay hỗn hợp các  chủng vi sinh vật phân giải xenlulozo, đã được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm để đạt được  với mật độ tế bào đạt tiêu chuẩn, để cung cấp chất dinh dưỡng cho đất và cây trồng, tạo điều kiện nâng cao năng xuất , nâng cao khả năng chống chịu thời tiết khắc nhiệt và sâu bệnh cho cây trồng, đông thời tăng độ màu mở của đất Loại phân bón này còn không độc hại nên có thể bón trực tiếp vào cây trồng trước khi thu hái chỉ vài ngày.

 

 

                                                              Nguồn : nhóm kỹ sư nông nghiệp                     

                              Zilla.vn