TÌM HIỂU

THẾ NÀO LÀ PHÂN BÓN SẠCH ?

10/05/2019 Bởi:Admin
THẾ NÀO LÀ PHÂN BÓN SẠCH ?

PHÂN BÓN SẠCH

Phân bón là thức ăn cho cây trồng, Trong  phân bón chứa các chất dinh dưỡng là Lân , Đạm và Kali, ngoài ra còn các chất vi lượng….

Phân bón sạch : là loại phân được sử dụng cho cây trồng, rau mầu mà sau khi cây trồng được thu hoạch, trong cây trồng không còn tồn dư của các độc tố, các chất hóa học.

Phân bón bao gồm ba loại : phân vi sinh ( bản chất là các vi sinh vật ), phân hữu cơ ( bản chất là các chất hữu cơ chứa dinh dưỡng ), phân bón hóa học ( phân bón vô cơ)

Vây thế nào là phân bón nào là sạch?

Theo Zilla, để có những cây rau sạch sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố : là loại phân bón và cách bón phân.

 1. Loại phân bón : Zilla khuyến nghị các bạn sử dụng phân bón vi sinh và phân bón hữu cơ. Bởi đây là những loại phân bón có nguồn gốc gần gũi nhất với sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Tại sao không nên sử dụng phân bón hóa học ?, vì đây là phân bón công nghiệp : như đạm, lân, kali hóa học, khi sử dụng phân bón hóa học sẽ có hiệu quả tức thì nhưng lượng tồn dư độc tố trong cây trồng ( cây rau) sẽ không thể hết được.

 

 1. Cách bón phân:
 • Với phân vi sinh ta có thể bón bất cứ lúc nào và khi nào, đều không ảnh hưởng đến độ sạch của rau, bởi theo cơ chế của phân vi sinh, cây trồng sẽ không trực tiếp “ăn” vi sinh vật, mà “ăn” những gì vi sinh vật phân giải và chuyển hóa được trong đất .
 • Với phân hữu cơ : tuyệt đối không được bón phân bắc, và phân chuồng chưa ủ hoai mục nên cây trồng. Phân chuồng hay phân gà phải được ủ hoai mục ít nhất một tháng mới được bón cho cây. Và sau khi bón cho cây, ít nhất 5 ngày trước khi thu hoạch.
 • Với phân hóa học :  xuất phát từ cơ sở khoa học, cây trồng hút đạm ở dạng NO3- hay NH4+ cũng phải chuyển thành NH4+ để kết hợp với glucid thành amino acid và động thái hút đạm của các loại rau, việc bón đạm thực hiện theo những quy trình sau.
  - Các loại rau có thời gian trồng (từ khi trồng đến khi thu hoạch)lớn hơn 4, 5 tháng phải ngừng bón đạm vào tháng thứ 3.
  - Các loại rau có thời gian trồng khoảng 3 tháng phải ngừng bón đạm vào tháng thứ 2.
  - Các loại cây có thời gian trồng trên 1 tháng phải ngừng bón đạm khoảng 20 - 25 ngày trước khi thu hoạch.
  - Các loại cây ăn quả thu hoạch nhiều lần phải thực hiện ngừng bón đạm trước khi thu khoảng 5-7 ngày. Sau mỗi lần thu hoạch mới bón đạm tiếp, phải đợi quả thuần thục để NH3- trong cây chuyển sang dạng NH4+ tạo thành amino acid.
  - Ðối với rau ăn quả non phải bón đạm tập trung sớm trước khi thu hoạch đợt quả đầu, sau mỗi đợt thu hoạch chỉ bón phân hữu cơ. Nếu thấy hiện tượng thiếu đạm mới bón phân urea, nhưng chỉ bón với lượng thấp (50-60 kg/ha).

                                                                                                                                                       Nguồn : nhóm kỹ sư nông nghiệp                    

                                                                                                    Zilla.vn